News & Updates


Для успішного і стійкого розвитку бізнесу компанії необхідно не тільки виробляти товари и надавати послуги, які  задовольняють  клієнта, але й при цьому забезпечувати екологічну безпеку і гарантувати соціальну відповідальність. Вимоги такого роду пред'являють клієнти, споживачі, уряд, асоціації та громадськість в цілому. Це збігається з думкою далекоглядних керівників компаній, які вважають надійну ділову практику однією з умов стабільного успіху. Врахування рекомендацій стандарту ISO 26000 допоможе вашій організації реалізувати соціально-відповідальну поведінку, як у внутрішньому середовищі, шляхом впровадження його принципів в політику і практику в межах  своєї сфери впливу, так і в зовнішньому середовищі - у взаємодії із зацікавленими сторонами.

ISO 26000 дає організації чітке усвідомлення того, що являє собою соціальна  відповідальність і як повинна діяти організація, що визнає себе соціально-відповідальною. Цей станданрт вкрай актуальний саме зараз, тому що суспільство змінилося і все частіше пред'являє до компаній вимоги високої соціальної відповідальності.

Для кого:

- керівники підприємств;
- начальники служби охорони праці;
- спеціалісти з охорони праці;
- директори департаментов з кадрів;
- начальники відділу кадрів.

У вартість семінару входить: навчання, роздатковий матеріал, кава-брейки.

10.12.2020 - 11.12.2020

ТОВ НВЦ "Новатор", за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, буд. 6, офіс 17